top of page
Black Background

VÅRA TJÄNSTER

Julles Mark & Anläggning AB åtar sig olika typer av mark och anläggningsarbeten så som; schaktning, grundläggning, dräneringsarbeten, rörarbeten, olika typer av markbeläggningar, asfaltering samt stensättning, plattsättning & altanbyggen.

Dränering och anläggning av hus- och industrigrunder.

Omfattande anläggningsarbeten inkl. rivning, schaktning och dyl.

Dikesgrävningar och dikesrensningar.

Utjämning av höjdskillnader och återfyllnad.

Grundarbete för nybyggnation eller utbyggnation.

Rörarbeten inom vatten & avlopp.

Sten & plattsättning i utomhusmiljö.

Altanbyggen.

image3-2.jpeg
image0-4.jpeg
image2-2.jpeg
image2-5.jpeg
bottom of page